Categorie
Visie
Tags
Cultuur, Financiering, Fondsenwerving, Kunst

Ondanks het feit dat fondsenwerving een breed begrip is, valt er een rode draad te ontdekken. In mijn ogen is fondsenwerving het op de juiste manier aanscherpen en verwoorden van de ideeën en plannen zodat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de beoogde doelgroep(en).

Ik ben er dan ook van overtuigd dat elke organisatie de mogelijkheid heeft om succesvol verschillende inkomstenbronnen aan te boren: van overheidssubsidies, bijdragen van particuliere vermogensfondsen, giften van donateurs, bijdragen van bedrijven en opbrengsten uit verkoop, horeca of evenementen.

Als freelance fondsenwerver voor culturele en maatschappelijke organisaties kan ik de organisatie met alle hierboven genoemde elementen ondersteunen: van advies tot uitvoering. Uiteindelijk ben ik als het ware de intermediar tussen een goed idee en de realisatie ervan.